praktische zaken

Bezoek ook de kersttentoonstelling!

Zaterdag 19 & zondag 20 december

Woensdag 23 december

Zaterdag 26 & zondag 27 december

Laatste dag: Vrijdag 1 januari

Op alle aangegeven data van 13 tot 17 uur.

Voor groepen, op afspraak, ook op andere dagen en/of avonden.

Charles Dickens
en zijn 'A Christmas Carol’

U kijkt naar activiteit uit het verleden

Zie hier voor de kersttentoonstelling 2015

 

Voordracht door Harry Mulders
in het grafisch museum in Wouw

Vrijdag 18 december 2015, 20.00 uur

 

 

Charles DickensHarry Mulders, docent Engelse taal- en letter-kunde, zal een voordracht houden rond de figuur van Charles Dickens, zijn tijd en de plaats van ‘A Christmas Carol’ daarin. Ook het verhaal zelf komt daarbij uitvoerig ter sprake, zowel wat betreft de plaats ervan in de toenmalige kerstgebruiken, alsook qua voordracht van enige passages uit het verhaal in het Engels.

Dat  alles vindt plaats in een locatie die als vanzelf de Dickens-sfeer ademt: het ca. 200 jaar oude complex 'in den groenen zonck' in Wouw, waarin  zich de 200 jaar oude museale drukkerij bevindt.

Tot slot toont H. Schalken, de museumeigenaar, nog kort enkele heel bijzondere Dickens-uitgaven en illustratietechnieken uit het verleden en uit onze tijd.

 

 

Praktische zaken

De Dickens-avond begint om 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om de oude houten gebouwen en de duistere, deels van kaarslicht voorziene, sferen omringde museumtuin te bezoeken, met daarin ook de honderd jaar oude bijzondere kerststal.

Aanmelden noodzakelijk.

Aanmelden kan via de e-mail of telefonisch onder 0165 302290.

Dit is een herhaling van de lezing van december 2014, toen wegens de te grote toeloop deze lezing niet door iedereen kon worden bijgewoond.

Toegang € 5, inclusief koffie/thee in de pauze.


Chistmas caol first edition

De eerste druk van 'A Christmas Carol' van Charles Dickens, 1843.
Afbeelding University of Iowa, Special collections.